Onder kinderkinesitherapie verstaan we onder andere het volgende:

Behandeling vanaf 0 jaar:

  • Voorkeurshouding naar links of rechts.
  • Afplatting van schedel (zijkant, achterkant)
  • Asymmetrie
  • Plexusletsels
  • Globale vertraagde motorische ontwikkeling, bv wanneer kindje te laat rolt, kruipt, stapt.
  • Te lage/ te hoge spierspanning
  • Orthopedische afwijkingen
  • Pre- en dysmaturiteit
  • Ademhalingsproblemen
  • Neurologische aandoeningen