Onder de kinderkinesitherapie kunnen we volgende groepen onderscheiden:

Behandeling van 0 tot 2 jarigen

 • Voorkeurshouding (kindje ligt veel met hoofdje naar dezelfde kant)
 • Afplatting van de schedel aan 1 zijde of plat achterhoofd
 • Vertraagde motorische ontwikkeling (niet komen tot kruipen, niet zelfstandig komen tot stand,...)
 • Lage spierspanning (hypomobiliteit)
 • Te veel spierspanning (hypermobiliteit)
 • Orthopedische aandoening (vb. klompvoet, aangeboren heupaandoening)
 • Ademhalingsproblemen (vb. vastzittende slijmen,...)
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...

Behandeling van 2 tot 16 jarigen

 • Orthopedische aandoeningen: scoliose, met tenen naar binnen lopen, beenlengteverschil,...
 • Houdingsproblemen: scoliose, kyphose, lordose, scheef groeiende rug,...
 • Ademhalingsproblemen: astma, hyperventilatie,...
 • Sportletsels: knieklachten, voetklachten, ...
 • Neurologische aandoeningen: Cerebral Palsy, spierziekten, ...